Hợp tác đại lí

Đăng ký

Tài khoản đại lý

Dịch vụ khách hàng

Chế độ hoa hồng

Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Kiếm tiền

+-

Nền tảng sử dụng một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định để thưởng cho các đại lý có thành tích xuất sắc và giới thiệu nhiều mô hình hoa hồng khác nhau;


Đừng bận tâm về chế độ nào kiếm được nhiều lợi nhuận hơn , nền tảng có nhiều chế độ có thể cùng lựa chọn , kiếm được hai phần huê hồng ! hơn nữa , nền tảng sẽ dựa trên hiệu suất của đại lý, tăng tỉ lệ thưởng trò chơi tương ứng, chi tiết tỷ lệ cổ tức cụ thể ,vui lòng liên hệ với dịch vụ CSKH.

Đại lý

Cổ tức lợi nhuận của công ty được tạo ra bởi các trò chơi của hội viên cấp thấp hơn


Cao nhất lên đến

50%

Mã hóa hoa hồng

Lượng doanh thu thành viên cấp dưới đạt được từ trò chơi


Cao nhất lên đến

0.3%

Lưu ý:Hãy nhớ không được sử dụng bất kỳ phương pháp không trung thực nào để lừa gạt đại lý. Sẽ bị cắt chức, bị loại và bị đóng băng vĩnh viễn. Cổ tức sẽ không được chia!

Thanh Toán Hoa Hồng

Quy tắc thanh toán
Video, trò chơi điện tử, xổ số ... và các trò chơi khác, trên cơ sở đạt "hội viên dat hiệu quả tối thiểu của trò chơi", có thể nhận được phần trăm hoa hồng trên lợi nhuận ròng của công ty do trò chơi thành viên ngoại tuyến tạo ra và sẽ được khấu trừ chi phí


"Chi phí": Chi phí mục thành viên Chi phí ưu đãi Gửi/rút Tiền phí thủ tục đại lý chỉ cần chịu tỉ lệ chi phí tương ứng;

"Số thành viên dat hiệu quả tối thiểu của trò chơi" : khi kết thúc tháng, cần đáp ứng tối thiểu các trò chơi khác nhauYêu cầu đối với số lượng hội viên cá cược hợp lệ,Nếu không, sẽ không thể nhận được phần thưởng hoa hồng cho trò chơi tương ứng;


Nền tảng sẽ tăng phần trăm hoa hồng dựa trên hiệu quả hoạt động của đại lý!!!

Ví dụ điển hình: Xổ tầng suất cao - Hoa Hồng
Thành Viên cược thua Cược hợp lệ của hội viên
2,000,000₫ 5,000,000₫
Chế độ hoa hồng đại lý Tổng đại lý Nền tảng
Trò chơi để nhận hoa hồng 20 %
400,000₫
30 %
600,000₫
50 %
1,000,000₫
Mã hóa hoa hồng 0.1 %
5,000₫
0.2 %
10,000₫
-
-15,000₫
Quyết toán 405,000₫ 610,000₫ 985,000₫

*Trò chơi chiếm hoa hồng, và theo % các cấp đại lý khác nhau, hoa hồng được phân bổ cho "thành viên bị lỗ";
*Hoa hồng trộn mã sẽ do nền tảng chi trả và được phân phối cho các cấp đại lý khác nhau;
*Căn cứ vào số trận đã mở và doanh số đặt cược thực tế, tài khoản thắng thua để tính tiền hoa hồng, tráo bài
*Ví dụ, đó là quyết toán hoa hồng trò chơi đơn lẻ, không phải hoa hồng cuối cùng, nó cũng cần tính toán chi phí, phí gửi và rút tiền, vv, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thông tin cụ thể;

Phương thức thanh toán

Quy tắc thanh toán
Hoa hồng đại lý được tính lũy dồn. Nếu hoa hồng đại lý là lợi nhuận âm sau thời gian thanh toán, nó sẽ được khấu trừ sang kỳ tiếp theo cho đến khi lợi nhuận chuyển sang lợi nhuận dương. Nền tảng sẽ đưa lợi nhuận hoa hồng trở về 0 sau khi thanh toán xong và bắt đầu thanh toán mới


Hoa hồng có thể được thanh toán hàng tháng. Sau khi xác nhận số tiền với ủy viên đại lý chuyển tiền hoa hồng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà đại lý đã đăng ký trong vòng 3 ngày làm việc .


Nếu lợi nhuận của tháng trước là âm, thì nó sẽ được tích luỹ vào tháng sau, ví dụ >>

đại lýA

Hoa hồng thanh toán tháng đầu tiên "Giá trị âm"

- 120000₫

Hoa hồng thanh toán tháng thứ hai "Giá trị dương"

500000₫

Sau đó, hoa hồng tích lũy trong hai tháng là

(500000-120000)

=

380000₫
đại lýB

Hoa hồng thanh toán tháng đầu tiên "Giá trị âm"

- 120000₫

Hoa hồng thanh toán tháng thứ hai "Giá trị âm"

- 50000₫

Hoa hồng thanh toán tháng thứ ba "Giá trị dương"

600000₫

Sau đó, hoa hồng tích lũy cho tháng 3 là

(600000-120000-50000)

=

430000₫

Lưu ý:Thanh toán hoa hồng đã trừ các phí tương ứng,phí nạp và rút tiền

01

wvip888Nghĩa vụ và quyền lợi của đối tác


Bộ phận dịch vụ khách hàng của wvip888 sẽ quan sát tình trạng cá cược các thành viên của đối tác. Các thành viên phải đồng ý và tuân theo các quy định, chính sách và quy trình hoạt động của wvip888 dành cho thành viên. wvip888 có quyền từ chối và đóng tài khoản thành viên nếu phát hiện thành viên gian lận trong việc đặt cược.Đối tác có thể đăng nhập bất cứ lúc nào để quan sát tình trạng cá cược của thành viên và hoạt động thành viên của mình trên website. Bộ phận chăm sóc khách hàng của wvip888 sẽ tính hoa hồng dựa trên các thành viên của đối tác.

wvip888 có quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào trong hợp đồng, bao gồm: phạm vi hoa hồng hiện tại, kế hoạch hoa hồng, thủ tục thanh toán và quyền tham khảo các quy định về kế hoạch. wvip888 sẽ thông báo cho đối tác bằng email, thông báo trên trang web, v.v. Nếu đối tác không đồng ý với sửa đổi, đối tác có thể chọn chấm dứt hợp đồng hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng để phản ánh ý kiến.Nếu đối tác không có ý kiến sau khi sửa đổi, thì hợp đồng sẽ có giá trị và đối tác phải tuân thủ các quy định liên quan sau khi thay đổi.


02

Nghĩa vụ và quyền lợi của đối tác wvip888


Các đối tác cố gắng quảng cáo và quảng bá rộng rãi wvip888, để tối đa hóa lợi nhuận của chính đại lý và wvip888. Đối tác có thể quảng cáo và quảng bá wvip888 với hình ảnh tích cực mà không vi phạm pháp luật, đồng thời có nghĩa vụ thông báo cho thành viên về tất cả các điều kiện ưu đãi liên quan và sản phẩm của wvip888.

Mọi thông tin liên quan đến wvip888 bao gồm: logo, báo cáo, màn hình trò chơi, bản vẽ,... v.v. Đối tác không được sao chép, tiết lộ hoặc phân phối tài liệu có liên quan mà không được phép. wvip888 có quyền truy tố trước pháp luật. Quý đại lý có nhu cầu liên quan trong việc xúc tiến kinh doanh, vui lòng liên hệ wvip888


03

Điều khoản quy tắc


Đối tác ở tất cả các cấp không được phép mở tài khoản kép và nhiều tài khoản đại lý,nếu như phát hiện thì không được nhận hoa hồng từ tài khoản wvip888 hoặc các bên liên quan. Xin lưu ý rằng đại lý ở bất kỳ cấp độ nào cũng không được sử dụng tài khoản đại lý để đặt cược. wvip888 có quyền chấm dứt và niêm phong tài khoản cũng như tất cả các khoản hoa hồng kiếm được trong trò chơi

Để đảm bảo quyền riêng tư và quyền của tất cả wvip888 tài khoản hội viên, wvip888 sẽ không cung cấp bất kỳ mật khẩu hội viên hoặc hồ sơ hội viên nào. Tất cả các cấp đối tác không được lấy dữ liệu hội viên dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đăng nhập vào tài khoản hội

Các thành viên của đối tác không được mở nhiều hơn một tài khoản. wvip888 có quyền yêu cầu thành viên cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh danh tính của thành viên và có quyền xác định xem có lặp lại thành viên theo IP hay không. Trong trường hợp vi phạm những điều trên, wvip888 có quyền chấm dứt trò chơi của người chơi và niêm phong tài khoản cùng toàn bộ hoa hồng kiếm được trong trò chơi.

Đối tác không thể là thành viên cá cược hợp lệ của chính mình hoặc của liên minh khác, mà chỉ có thể thành viên cá cược hợp lệ trực thuộc công ty, đại lý cần 5 hội viên cá cược hợp lệ mỗi tháng( Mỗi tháng cá cược thấp nhất là 15000) nếu vi phạm nghị định hợp tác thì sẽ bị quản chế tài khoản và hoa hồng kiếm được trong trò chơi.

Đăng ký đại lý

1Thông tin đăng ký
2Thông tín đại lý
3Chờ phê duyệt
Tài khoản:
Mật khẩu:
Nhập lại mật khẩu:
Quốc tịch:
Sử dụng loại tiền:
Mã ID Đại Lý:
Đi động:
  • Việt nam
Tên thật:
Biệt danh:
Zalo:
Hộp thư liên hệ:
Lý do đăng ký:
Mã xác nhận:

Cám ơn đăng ký của bạn, nhân viên dịch vụ khách sẽ liên hệ bạn trong 3 ngày làm việc

Thông báo đăng ký:

Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng , điền thông tin theo yêu cầu dịch vụ và xác minh rằng thông tin đó là chính xác. Nếu thông tin được phát hiện là không chính xác thì sẽ ko thể trả được tiền hoa hồng. wvip888nếu thông tin không chính xác thì chúng tôi sẽ không trả tiền hoa hồng cho đại lý

Sau khi đăng ký thành công tài khoản đại lý, 『ZALO』 ;Sau khi đăng ký thành công tài khoản đại lý, theo kế hoạch quảng bá đại lý đã cung cấp, hãy bắt đầu quảng bá và phát triển thành viên, có thể kiểm tra trạng thái phát triển của thành viên trong nền quản lý đại lý;

Đối với hoa hồng kiếm được từ tài khoản đại lý trong trò chơi, bạn có thể liên hệ với chuyên gia dịch vụ khách hàng đại lý của chúng tôi để thanh toán hoa hồng vào ngày thanh toán hoa hồng được chỉ định.

Mã khuyến mãi là mã thư mời cho liên kết quảng cáo đại lý và được sử dụng để giới thiệu cho cư dân mạng hoặc bạn bè cùng sở thích.

Đăng ký đại lý

Trang web chính thức tạm thời ngừng cung cung cấp "đăng kí đại lý"nếu cần đăng ký đại lý, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để đăng ký đại lý. Bây giờ hãy tham khảo dịch vụ khách hàng để đăng ký, bạn có thể tận hưởng thêm dịch vụ đại lý, cung cấp đại lý độc quyền, tư vấn đại lý chuyên nghiệp, phát triển đại lý ngoại tuyến, v.v. để kiếm hoa hồng.

Dịch vụ khách hàng trực tuyến

Thông báo đại lý:

Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng , điền thông tin theo yêu cầu dịch vụ và xác minh rằng thông tin đó là chính xác. Nếu thông tin được phát hiện là không chính xác thì sẽ ko thể trả được tiền hoa hồng. wvip888nếu thông tin không chính xác thì chúng tôi sẽ không trả tiền hoa hồng cho đại lý

Sau khi đăng ký thành công tài khoản đại lý, theo kế hoạch quảng bá đại lý đã cung cấp, hãy bắt đầu quảng bá và phát triển thành viên, có thể kiểm tra trạng thái phát triển của thành viên trong nền quản lý đại lý;

Đối với hoa hồng kiếm được từ tài khoản đại lý trong trò chơi, bạn có thể liên hệ với chuyên gia dịch vụ khách hàng đại lý của chúng tôi để thanh toán hoa hồng vào ngày thanh toán hoa hồng được chỉ định.